Ko dara Zonta

Mēs vēlamies, lai katra sieviete pasaulē varētu pilnībā izmantot savu potenciālu. Mēs vēlamies pasauli, kurā sievietēm ir pieejami visi resursi ar tādiem pašiem noteikumiem kā vīriešiem un kurā neviena sieviete nebaidās no vardarbības. Lai tas kļūtu par realitāti, mēs cieši sadarbojamies ar ANO un strādājam ar starptautiskiem līdztiesības un cilvēktiesību projektiem, koncentrējoties uz sieviešu un meiteņu veselību, izglītību un ekonomiku.

Zonta arbetar med internationella projekt för jämställdhet och mänskliga rättigheter, med fokus på kvinnor och flickors hälsa, utbildning och ekonomi.

Mēs atbalstām sievietes

Zonta sniedz finansiālu atbalstu vairākiem cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības projektiem, bieži sadarbojoties ar dažādām ANO aģentūrām. Projekti, kuros esam iesaistījušies, cita starpā ir saistīti ar sieviešu veselības, izglītības un ekonomiskās situācijas veicināšanu. Mēs arī strādājam ar projektiem, kuru mērķis ir likvidēt vardarbību dzimuma dēļ, bērnu laulības un cilvēku tirdzniecību.

3 tjejer i ett klassrum

Meiteņu iesaistīšana klimata pārmaiņās Madagaskarā

Pusaudžu meiteņu veselība un drošība Peru

Pārtrauciet bērnu laulības

Ar dzimumu saistītas vardarbības apturēšana Papua-Jaungvinejā un Austrumtimorā

Zonta förändrar attityder och värderingar för att fler ska stärka och skydda kvinnors och flickors mänskliga rättigheter.

Mēs ietekmējam tos, kas ir pie varas un attieksmi

Zonta maina attieksmi un vērtības, lai vairāk cilvēku stiprinātu un aizsargātu sieviešu un meiteņu cilvēktiesības. Mēs darbojamies starptautiskā, nacionālā un vietējā mērogā, ietekmējot likumdošanu un veicinot izpratni par līdztiesības jautājumiem.

Mēs piešķiram stipendijas

Ar savām stipendijām mēs vēlamies atbalstīt sieviešu un meiteņu izglītību un apņemšanos kā daļu no mūsu darba vienlīdzīgas sabiedrības labā.

Zonta delar ut stipendier för att stödja utbildning och engagemang för kvinnor och flickor.

Mēs sadarbojamies un stiprinām viens otru

Ar Zonta starpniecību jūs iegūstat jaunus draugus un kontaktus gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, un, pateicoties aizraujošām lekcijām un mācību vizītēm savā klubā, jūs iegūstat jaunas zināšanas dažādās jomās. Mums ir aptuveni 25 000 biedru aptuveni sešdesmit valstīs, kas tiecas sasniegt vienu un to pašu mērķi.

Zonta D21 video, latviešu subtitri

Zonta D21 video, subtitri angļu valodā

Atbalstiet mūsu darbu

Ieguldījums Zonta Foundation for Women ir tieši paredzēts mūsu projektu un programmu īstenošanai sieviešu un meiteņu atbalstam visā pasaulē.