Vad Zonta gör

Vi vill att varje kvinna i världen ska kunna nå sin fulla potential. Vi vill ha en värld där kvinnor har tillgång till alla resurser på samma villkor som män och där ingen kvinna är rädd för våld. För att detta ska bli verklighet har vi ett nära samarbete med FN och arbetar med internationella projekt för jämställdhet och mänskliga rättigheter, med fokus på kvinnor och flickors hälsa, utbildning och ekonomi.

Zonta arbetar med internationella projekt för jämställdhet och mänskliga rättigheter, med fokus på kvinnor och flickors hälsa, utbildning och ekonomi.

Vi stödjer kvinnor

Zonta ger finansiellt stöd till flera projekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet, ofta i samarbete med olika FN-organ. De projekt vi engagerar oss i handlar bland annat om att främja kvinnors hälsa, utbildning och ekonomiska situation. Vi arbetar även med projekt för att avskaffa könsbaserat våld, barnäktenskap och människohandel.

3 tjejer i ett klassrum

Engagera flickor i klimatförändringar på Madagaskar

Hälsa och säkerhet för tonårsflickor i Peru

Stoppa barnäktenskap

Stoppa könsbaserat våld i Papua Nya Guinea och Östtimor

Zonta förändrar attityder och värderingar för att fler ska stärka och skydda kvinnors och flickors mänskliga rättigheter.

Vi påverkar makthavare och attityder

Zonta förändrar attityder och värderingar för att fler ska stärka och skydda kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Vi agerar internationellt, nationellt och lokalt genom att påverka lagstiftning och öka medvetenheten om jämställdhetsfrågor.

Vi delar ut stipendier

Med våra stipendier vill vi stödja utbildning och engagemang för kvinnor och flickor som en del i vårt arbete för ett jämställt samhälle.

Zonta delar ut stipendier för att stödja utbildning och engagemang för kvinnor och flickor.

Vi nätverkar och stärker varandra

Genom Zonta får du nya vänner och kontakter både lokalt och internationellt och tack vare spännande föreläsningar och studiebesök i din klubb får du ny kunskap inom olika områden.  Vi är cirka 25 000 medlemmar i ett sextiotal länder som arbetar mot samma mål.

Zonta D21 video, latviešu subtitri

Zonta D21 video, English subtitles

Stöd vårt arbete

Ett bidrag till Zonta Foundation for Women går oavkortat till att genomföra våra projekt och program för att stötta kvinnor och flickor i hela världen.