Privātuma politika

Zonta klubi Zviedrijā un Latvijā veido Zonta International District 21 (turpmāk D21).

D21 uzskata, ka jūsu privātums ir ļoti svarīgs. Mūsu mērķis ir, lai jūs justos droši, kad mēs apstrādājam jūsu personas datus. Tāpēc, pildot mūsu datu pārziņa lomu, mēs nodrošinām, ka tiek ievēroti piemērojamie tiesību akti par jūsu datu aizsardzību.

Privātuma politika attiecas uz D21 personas datu izmantošanu mūsu uzņēmējdarbības ietvaros saistībā ar jums kā dalībnieku.

Personas dati, lai pārvaldītu jūsu dalību

Apstrādājamie personas dati ir: sociālās apdrošināšanas numurs, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, pasta adrese, profesija un biedra numurs.

Lai administrētu jūsu dalību, jūsu personas dati tiek izmantoti šādiem mērķiem:

 • Saziņa ar jums, piemēram, uzaicinājumi uz aktivitātēm, biļetenu izsūtīšana un cita informācija par aktivitātēm un projektiem.
 • Administrācija, lai pārvaldītu ar dalībniekiem saistītus darījumus, piemēram, biedru reģistrus, dalības maksas un daudz ko citu.
 • Pasākumos, kuros piedalāties, piemēram, sanāksmēs un apmācībās.
 • Pieteikums dotāciju saņemšanai.
 • Statistikas apkopošana un pēcpārbaude.
 • Pieteikšanās informācija tīmekļa apmeklēšanai.
 • Aptauju apstrāde un izplatīšana.
 • Lai reģistrētu donorus.

Mēs saglabājam jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams.

Dažos gadījumos mēs varam izpaust jūsu personas datus uzņēmumiem, ar kuriem sadarbojamies, lai sniegtu mums pakalpojumus mūsu uzņēmējdarbībā.

Mēs nepārdosim jūsu personas datus nevienam citam.

Datu pārsūtīšana uz trešajām valstīm (t.i., valstīm ārpus ES/EEZ)

D21 darbojas kā Zonta International administratīvā iestāde ASV, kas savukārt pārvalda personas datus par jums dalības reģistrā.

Ar šo D21 nodod personas datus Zonta International, t.i. pusēm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, EEZ. Tas nozīmē, ka personas dati tiek pārsūtīti uz valsti, kurā personas datu aizsardzības līmenis atšķiras no EEZ. Vietnē Zonta.org “Privātuma politikā” ir aprakstīts, kā Zonta International apstrādā jūsu personas datus.

Jūsu tiesības

D21 ir atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi. Jums ir tiesības uzzināt, kādi personas dati par jums ir D21, un varat pieprasīt to kopiju.

Jums ir tiesības uz jūsu personas datu labošanu, ja tie ir nepareizi, nepilnīgi vai maldinoši, un tiesības ierobežot personas datu apstrādi, līdz tie tiek mainīti.

Noteiktos apstākļos jums ir tiesības tikt dzēstam:

 • Ja dati vairs nav vajadzīgi mērķiem, kādiem tie tika vākti.
 • Ja apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu un jūs atsaucat piekrišanu.
 • Ja iebilstat pret to, ka mēs izmantojam jūsu datus, kas notiek pēc interešu līdzsvarošanas un D21 nav svarīgu interešu, kas atsver jūsu intereses un tiesības.
 • Ja D21 ir izmantojis personas datus neatļautā veidā.
 • Ja D21 ir juridisks pienākums dzēst personas datus.

Ja neesat apmierināts ar apstrādi, jums ir tiesības ziņot par to Zviedrijas datu aizsardzības iestādei.

Kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi par D21 privātuma politiku vai ir kādi citi jautājumi par mūsu personas datu apstrādi vai vēlaties atsaukties uz savām tiesībām saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: gdpr@zonta.se

Izmaiņas šajā Privātuma politikā

D21 ir tiesības jebkurā laikā mainīt šo privātuma politiku.