Zontas stipendijas

Lai būtu sabiedrība, kurā sievietes un vīrieši kopā veido mūsu nākotni, sievietēm ir jābūt iespējai ar vienādiem nosacījumiem piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrībā. Zontai ir senas tradīcijas atbalstīt meitenes un sievietes, lai tās uzņemtos vadošo lomu uzņēmējdarbībā un sabiedrībā, izmantojot mūsu stipendijas jomās, kurās sievietes ir nepietiekami pārstāvētas.

Lasiet vairāk par katru stipendiju zemāk.

E-pasts uz stipendier@zonta.se uz jautājumiem par stipendijām un kurā klubā jāpiesakās.

En tjej som håller en gul ros och ett diplom.

Pašreizējās stipendijas

Sök stipendium Women in Technology Scholarship

Sievietes STEM stipendijā

Sievietes STEM stipendija ir stipendija, lai jūs varētu pieteikties zinātnes, informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu vai matemātikas studijām.

Young Women in Public Affairs Award är till för att stödja dig som engagerar dig i något offentligt projekt eller i en frivilligorganisation.

Jauno sieviešu balva sabiedriskajos jautājumos

Balvai Jaunās sievietes sabiedriskajos jautājumos var pieteikties tie, kuri studē un ir vecumā no 16 līdz 19 gadiem. Stipendija paredzēta tiem, kas iesaistās kādā sabiedriskā projektā vai brīvprātīgā organizācijā.

Amelia Earhart Fellowship är ett internationellt stipendium som kan sökas av kvinnor som bedriver kvalificerad forskning på doktorandnivå inom flygteknik, rymdvetenskap och närliggande områden.

Amēlijas Erhartas stipendija

Amelia Earhart stipendija ir starptautiska stipendija tiem, kas studē doktorantūrā un veic pētījumus, ko var izmantot aviācijas vai kosmosa zinātnē.

1998 instiftade Zonta stipendiet Women in Business Scholarship för att uppmuntra och stödja kvinnliga ekonomistudenter.

Džeina M Klausmane – sieviešu biznesa stipendija

JMK stipendijai var pieteikties tie, kuri studē ekonomiku, uzņēmējdarbību vai personāla vadību, uzņēmējdarbību vai informācijas tehnoloģijas, mārketingu, starptautisko uzņēmējdarbību vai uzņēmējdarbību.

Iesaistiet sevi!

Kā Zonta dalībnieks jūs esat daļa no plaša cilvēku tīkla no dažādām profesionālajām grupām, kas veido labāku nākotni meitenēm un sievietēm visā pasaulē.