Our scholarships

With our scholarships, we want to support education and commitment for women and girls as part of our work for an equal society.

Stipendier att söka för stod till utbildning och engagemang för kvinnor och flickor

Current scholarships

Sök stipendium Women in Technology Scholarship

Women in STEM Scholarship

The Women in STEM Scholarship is a scholarship for you to apply for studying science, information technology, engineering or mathematics.

Young Women in Public Affairs Award är till för att stödja dig som engagerar dig i något offentligt projekt eller i en frivilligorganisation.

Young Women in Public Affairs Award

The Young Women in Public Affairs Award can be applied for by those who are studying and are between 16 and 19 years old. The scholarship is for those who get involved in a public project or in a voluntary organisation.

Amelia Earhart Fellowship är ett internationellt stipendium som kan sökas av kvinnor som bedriver kvalificerad forskning på doktorandnivå inom flygteknik, rymdvetenskap och närliggande områden.

Amelia Earhart Fellowship

The Amelia Earhart Fellowship is an international scholarship for those who study at doctoral level and who conduct research that can be applied to aviation or space science.

1998 instiftade Zonta stipendiet Women in Business Scholarship för att uppmuntra och stödja kvinnliga ekonomistudenter.

Jane M Klausman – Women in Business Scholarship

The JMK scholarship can be applied for by those who study economics, business or personnel management, business or information technology, marketing, international business operations or entrepreneurship.

Engage yourself!

As a member of Zonta, you are part of a wide network of people from different professional groups who are creating a better future for girls and women all over the world.