Våra stipendier

Med våra stipendier vill vi stödja utbildning och engagemang för kvinnor och flickor som en del i vårt arbete för ett jämställt samhälle.

Stipendier att söka för stod till utbildning och engagemang för kvinnor och flickor

Aktuella stipendier

Sök stipendium Women in Technology Scholarship

Women in STEM Scholarship

Women in STEM Scholarship är ett stipendium för dig att söka som studerar naturvetenskap, informationsteknologi, ingenjörsvetenskap eller matematik.

Young Women in Public Affairs Award är till för att stödja dig som engagerar dig i något offentligt projekt eller i en frivilligorganisation.

Young Women in Public Affairs Award

Young Women in Public Affairs Award kan sökas av dig som studerar och är mellan 16 och 19 år. Stipendiet är till för dig som engagerar dig i något offentligt projekt eller i en frivilligorganisation.

Amelia Earhart Fellowship är ett internationellt stipendium som kan sökas av kvinnor som bedriver kvalificerad forskning på doktorandnivå inom flygteknik, rymdvetenskap och närliggande områden.

Amelia Earhart Fellowship

Amelia Earhart Fellowship är ett internationellt stipendium för dig som studerar på doktorandnivå och som bedriver forskning som kan appliceras på flyg- eller rymdvetenskap.

1998 instiftade Zonta stipendiet Women in Business Scholarship för att uppmuntra och stödja kvinnliga ekonomistudenter.

Jane M Klausman – Women in Business Scholarship

JMK-stipendiet kan sökas av dig som studerar ekonomi, företags- eller personalledning, affärs- eller informationsteknologi, marknadsföring, internationell affärsverksamhet eller entreprenörskap.

Engagera dig!

Som medlem i Zonta ingår du i ett brett nätverk av personer från olika yrkesgrupper som skapar en bättre framtid för flickor och kvinnor över hela världen.