2021-05-08

Ditt bidrag till Zonta når fram

Du som skänker en gåva till Zonta kan känna dig trygg med att dina pengar hanteras professionellt och korrekt. Under innevarande tvåårsperiod bidrar Zonta med 4.8 miljoner dollar till projekt med FN-organen UNICEF och UNFPA som utförare. Pengarna investerar vi i väl utvalda projekt, i samarbete med väl utvalda organisationer.

På internationell nivå agerar vi som Zonta International. Det är Zonta International som hanterar kontakter, kontrakt och uppföljning av våra internationella projekt. Vi har ett betydande inflytande på innehållet, hur och när våra pengar ska betalas ut samt när och på vilket sätt uppföljning ska ske. 

Projektkontrakten är mycket detaljerade och behöver eventuella förändringar göras sker det endast med Zonta Internationals godkännande. Det har hänt att Zonta avbrutit projekt när inte allt fungerat som tänkt. Löpande projektrapportering sker från våra samarbetspartners och vi har också möjlighet att följa upp projekten med besök på plats. Den här informationen förmedlar vi vidare här på vår hemsida och i sociala medier (bland annat vår svenska Facebook-sida).

Logotyp Charity Navigator med budskapet "Ge med förtroende"

Zonta Foundation for Women fick 2020 högsta betyg av Charity Navigator, USA:s största oberoende organisation som bedömer och rankar välgörenhetsorganisationer. Det är vi mycket stolta över. Läs mer om bedömningen av Zonta Foundation for Women här.

Fler nyheter

Siluett av Lund

Var med och bygg en bättre värld, anmäl ditt deltagande till Zonta Talks den 5 maj i Lund

2023-03-24

Anmälan har öppnat för fredagseventet på Hotell Scandic Lund. I samband med zontas distriktsmöte i Lund,...

person i demonstrationståg med skylt där det står "I am an object", men "am an" är överstruket.

Porren – ett hinder för ömsesidighet och samtycke

2023-03-08

Jämställdhet mellan män och kvinnor är en grundläggande mänsklig rättighet som slogs fast i FN-stadgan...

kvinnohänder som omfamnar en jordglob

Inspirationsevent om klimatet

2023-02-28

Lördag den 18 mars kl. 13.30 – 15.00 inbjuder klimatkommittén i Zonta International District 21 dig till...