2024-02-06

Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning

Den 6 februari är det den Internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning. Enligt WHO:s beräkningar har mer än 200 miljoner kvinnor och flickor världen över utsatts för könsstympning och varje år könsstympas 3,9 miljoner nya flickor. Det är oftast flickor mellan 4 och 14 år och de flesta bor i Afrika och Mellanöstern.

Socialstyrelsen beräknar att det i Sverige bor 38 000 kvinnor som utsatts för könsstympning varav 7 000 är flickor under 18 år. I en kartläggning om vård för könsstympade flickor och kvinnor som Socialstyrelsen gjorde 2020 identifierades cirka tio könsstympade flickor födda i Sverige.

Könsstympning medför ett stort lidande och är en allvarlig kränkning av individens mänskliga rättigheter. Det är dessutom ett brott mot svensk lagstiftning.

För dig som vill veta mer finns sidan könsstympning.se.

Zonta International har också engagerat starkt i denna fråga. Här hittar du mer information om detta:

Zonta International’s statement on the International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation

Fler nyheter

Skylt med texten Save Ukraine

Kungälv Zontaklubb hjälper flyktingar från Ukraina

2024-02-24

Den 24 februari 2022 satt Marielle Korend Larsson, vice guvernör för Zonta International District...

Världsdagen för social rättvisa

2024-02-20

Den 20 februari är Världsdagen för social rättvisa. Social rättvisa innebär att alla har lika...

Testa dina kunskaper om barn- och tvångsäktenskap

2024-02-16

Vad vet du om barnäktenskap? Hur arbetar Zonta mot detta? Hur många flickor gifts bort varje år och vad...