2024-02-06

Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning

Den 6 februari är det den Internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning. Enligt WHO:s beräkningar har mer än 200 miljoner kvinnor och flickor världen över utsatts för könsstympning och varje år könsstympas 3,9 miljoner nya flickor. Det är oftast flickor mellan 4 och 14 år och de flesta bor i Afrika och Mellanöstern.

Socialstyrelsen beräknar att det i Sverige bor 38 000 kvinnor som utsatts för könsstympning varav 7 000 är flickor under 18 år. I en kartläggning om vård för könsstympade flickor och kvinnor som Socialstyrelsen gjorde 2020 identifierades cirka tio könsstympade flickor födda i Sverige.

Könsstympning medför ett stort lidande och är en allvarlig kränkning av individens mänskliga rättigheter. Det är dessutom ett brott mot svensk lagstiftning.

För dig som vill veta mer finns sidan könsstympning.se.

Zonta International har också engagerat starkt i denna fråga. Här hittar du mer information om detta:

Zonta International’s statement on the International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation

Fler nyheter

Internationella dagen för utrotandet av sexuellt våld i konflikt

2024-06-19

Den 19 juni är det internationella dagen för att utrota sexuellt våld i konflikter. Den påminner oss om de...

Barnhand som greppar växtlighet.

Internationella dagen mot barnarbete

2024-06-11

Den 12 juni uppmärksammar vi den internationella dagen mot barnarbete. Miljontals barn runt om i världen...

Time for Convention mate

2024-06-04

I slutet av månaden möts alla världens zontor i Brisbane. I dagarna hölls ett digitalt förmöte för dig...