2024-03-08

Internationella kvinnodagen och Zonta Rose Day

Den 8 mars uppmärksammar vi den internationella kvinnodagen. Syftet med dagen är att fokusera på kampen för kvinnors lika rättigheter och på den ojämställdhet som råder i samhället.

Vi i Zonta vill att varje kvinna i världen ska kunna nå sin fulla potential. Vi vill ha en värld där kvinnor har tillgång till alla resurser på samma villkor som män och där ingen kvinna är rädd för våld. För att detta ska bli verklighet har vi ett nära samarbete med FN och arbetar med internationella projekt för jämställdhet och mänskliga rättigheter, med fokus på kvinnor och flickors hälsa, utbildning och ekonomi. I samband med årets 8 mars fokuserar Zonta på att uppmärksamma våra kommuner på arbetet mot barnäktenskap.

Den första nationella kvinnodagen firades i USA den 28 februari år 1909. FN antog så sent som 1977 en resolution med en rekommendation om ett allmänt firande av Internationella kvinnodagen den 8 mars. Det beslutet vilar på FN-stadgan från 1945 och deklarationen om de mänskliga rättigheterna som slår fast kvinnors och män grundläggande och lika rättigheter vilket sedan förtydligats i Kvinnokonventionen, CEDAW, från 1979.

Den 8 mars är ingen helgdag i Sverige, men i närmare 30 andra länder runt om i världen som Angola, Eritrea, Kambodja, Serbien och Ukraina är internationella kvinnodagen en nationell helgdag.

Den 8 mars firas också Zonta Rose Day. Denna dag uppmuntras zontor över hela världen att genom den gula rosen i någon form sprida kunskap om Zontas viktiga verksamhet.


Fler nyheter

Internationella dagen för utrotandet av sexuellt våld i konflikt

2024-06-19

Den 19 juni är det internationella dagen för att utrota sexuellt våld i konflikter. Den påminner oss om de...

Barnhand som greppar växtlighet.

Internationella dagen mot barnarbete

2024-06-11

Den 12 juni uppmärksammar vi den internationella dagen mot barnarbete. Miljontals barn runt om i världen...

Time for Convention mate

2024-06-04

I slutet av månaden möts alla världens zontor i Brisbane. I dagarna hölls ett digitalt förmöte för dig...