2022-07-01

Positivt konvent i Hamburg för Zonta i Sverige och Lettland

Zonta International är en pigg hundraåring som inte är rädd att gå nya vägar för att nå fler medlemmar. Det blev tydligt för deltagarna i årets konvent i Hamburg, Tyskland. Förnyelse och medlemskraft präglade konferensen som gick av stapeln under midsommarhelgen.

Inför årets konvent hade den internationella styrelsen gjort ett grundligt arbete med syfte att rusta Zonta för framtiden, både ekonomiskt och i antal medlemmar. Som en del av förnyelsen kommer Zonta att framöver arbeta under mottot ”Build a Better World for Women and Girls”.

Delegaterna hade också att ta ställning till de olika förslag – resolutioner och motioner – som lagts fram inför årets möte. Sverige och Lettland (samlade i Distrikt 21) lyckades efter flera års förberedelser driva igenom en resolution som förtydligar Zonta Internationals ståndpunkt beträffande kvinnors rätt till säkra och lagliga aborter. Denna rätt kommer nu att inarbetas i en policy för kvinnors rätt att besluta över sin egen kropp. Frågan är högaktuell efter att Högsta domstolen i USA rivit upp kvinnors grundlagsstadgade rätt till abort, alldeles före konventet i Hamburg.

— Det här visar vilken demokratisk organisation Zonta är. Det går att få igenom förslag, men ibland tar det tid, säger Karin Müchler, tidigare guvernör för Distrikt 21 och en av de delegater som talade för motionen för de omkring 1350 medlemmar som var med på plats i kongresshallen.

Sveriges och Lettlands Zontamedlemmar kunde även fira att Annika Bränström, medlem i Sundsvalls Zontaklubb och guvernör för Distrikt 21, blev invald i Zontas internationella styrelse för perioden 2022—2024.

Vid konventet beslutades att Zonta under kommande två år ska investera omkring 50 miljoner kronor i insatser som främjar jämställdhet och kvinnors rätt till utbildning, hälsa och egenmakt. Att stoppa barnäktenskap kommer även i fortsättningen att vara en högt prioriterad fråga.

Totalt deltog närmare 2 000 medlemmar på konventet som är Zonta Internationals högsta beslutande organ. Från Sverige och Lettland deltog cirka 100 medlemmar.

Fler nyheter

Var med och bygg en bättre värld, anmäl ditt deltagande till Zonta Talks den 5 maj i Lund

2023-03-24

Anmälan har öppnat för fredagseventet på Hotell Scandic Lund. I samband med zontas distriktsmöte i Lund,...

person i demonstrationståg med skylt där det står "I am an object", men "am an" är överstruket.

Porren – ett hinder för ömsesidighet och samtycke

2023-03-08

Jämställdhet mellan män och kvinnor är en grundläggande mänsklig rättighet som slogs fast i FN-stadgan...

kvinnohänder som omfamnar en jordglob

Inspirationsevent om klimatet

2023-02-28

Lördag den 18 mars kl. 13.30 – 15.00 inbjuder klimatkommittén i Zonta International District 21 dig till...