Zonta Quiz

Testa dina kunskaper om barn- och tvångsäktenskap!

1 / 12

Vilket är Zontas signaturprojekt?

2 / 12

Sedan när har Zonta bidragit i The Global Programme to End Child Marriage?

3 / 12

Hur många länder omfattar projektet Stoppa barnäktenskap (The Global Programme to End Child Marriage)?

4 / 12

Hur många av länderna i projektet Stoppa barnäktenskap (The Global Programme to End Child Marriage) har antagit en strategi och budget för att minska barnäktenskap?

5 / 12

Vilken är den vanligast dödsorsaken för tonårsflickor 15-19 år världen över?

6 / 12

Hur många miljoner flickor gifts bort varje år före sin 18-årsdag?

7 / 12

Vilken är trenden de senaste 10 åren över hur många flickor i världen som gifts bort som barn?

8 / 12

Hur många av USA:s 50 delstater har en åldersgräns på 18 år utan undantag för att ingå äktenskap?

9 / 12

Hur många barnäktenskap finns i Sverige dvs att någon av parterna varit under 18 år när de gifte sig?

10 / 12

När blev lägsta äktenskapsåldern för alla kvinnor i Sverige 18 år?

11 / 12

Är barnäktenskap ingångna utomlands giltiga i Sverige?

12 / 12

Får man ha samlag med en person under 15 år om man är gifta med varandra?

ditt resultat är

Medelpoängen är 59%

0%