Amelia Earhart Fellowship är ett internationellt stipendium som kan sökas av kvinnor som bedriver kvalificerad forskning på doktorandnivå inom flygteknik, rymdvetenskap och närliggande områden.

Amelia Earhart Fellowship

Kvinnor utgör cirka 25 procent av de som är verksamma inom rymd- och flygindustrin i världen. För att stödja att kvinnor inom området har tillgång till alla resurser och representeras i beslutsfattande positioner på samma sätt som män, erbjuder Zonta International stipendiet Amelia Eathart Fellowship på doktorandnivå.

Stipendiet etablerades 1938 till minne av den kända piloten och Zontamedlemmen Amelia Eathart.

Vem kan söka
Stipendiet kan sökas av dig som studerar på doktorandnivå med mycket goda akademiska resultat och som bedriver forskning som kan appliceras på flyg- eller rymdvetenskap på ett ackrediterat universitet eller högskola.

Du ska vara inskriven på ett doktorandprogram på heltid och ha slutfört de första året av programmet eller tagit en master examen i ett flyg- eller rymd-relaterat område vid tiden för ansökan.

När stipendiet betalas ut måste du fortfarande vara inskriven på doktorandprogrammet och du examineras tidigast i april 2024.

Stipendiesumma
10 000 USD delas ut till upp till 30 stipendiater per år.

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är 15 november 2023.

Så här söker du
Ansökan gör du online på engelska på: http://zontainternational.awardspring.com/

Viktiga datum:
Sista ansökningsdag, 15 november
Zonta International tillkännager stipendiaterna, slutet av april

 

Fler stipendier

Sök stipendium Women in Technology Scholarship

Women in STEM Scholarship

Women in STEM Scholarship är ett stipendium för dig att söka som studerar naturvetenskap, informationsteknologi, ingenjörsvetenskap eller matematik.

Young Women in Public Affairs Award är till för att stödja dig som engagerar dig i något offentligt projekt eller i en frivilligorganisation.

Young Women in Public Affairs Award

Young Women in Public Affairs Award kan sökas av dig som studerar och är mellan 16 och 19 år. Stipendiet är till för dig som engagerar dig i något offentligt projekt eller i en frivilligorganisation.

1998 instiftade Zonta stipendiet Women in Business Scholarship för att uppmuntra och stödja kvinnliga ekonomistudenter.

Jane M Klausman – Women in Business Scholarship

JMK-stipendiet kan sökas av dig som studerar ekonomi, företags- eller personalledning, affärs- eller informationsteknologi, marknadsföring, internationell affärsverksamhet eller entreprenörskap.