2023-10-15

Statistik inför Zonta Says No

Under kampanjen 16 days använder många av distriktets klubbar statistik över våldet mot kvinnor. Påverkanskommittén har under flera år servat klubbarna genom att upprätta sammanställningar över antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor 18 år och äldre samt mord/dråp/misshandel med dödlig utgång av en kvinna eller flicka. Denna statistik omfattar antalet brott och inte antalet ärenden. Detta har betydelse eftersom en brottsanmälan av en kvinna dvs ett ärende, ofta omfattar anmälan av ett antal misshandelsbrott. Statistiken visar alltså inte hur många kvinnor som utsatts, utan hur många tillfällen kvinnor utsatts för misshandel.

Det är önskvärt att kunna ge en bild över hur många kvinnor som anmält att de utsatts för misshandel, inte antalet brott. Man kan också fundera över om våldet mot kvinnor ska begränsas till enbart misshandel och mord/dråp eftersom det riskerar att ge en felaktig bild av omfattningen av våldet. Det vore önskvärt att kunna visa omfattningen av våldet genom att t ex även se på brotten grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning, våldtäkt, olaga hot. Det totala våldet mot kvinnor omfattar så många brottstyper.

Påverkanskommittén har därför haft kontakt med statistiker på Brå. Detta eftersom den statistik som redovisas av Brå endast gäller antalet brott. Brå har just börjat ta fram en ny statistik över antal målsägande (brottsoffer) som utsatts för brott. Denna statistik är under utvecklande. Den finns för närvarande endast på nationell nivå. Man kan där se de flesta brottstyper som rör våld mot kvinnor och om våldet utövats av en bekant eller obekant. Statistiken är dock inte nedbruten på kommunnivå. Sådant underlag finns men Brå menar att den kan vara känslig att redovisa på grund av för få brottsoffer. Påverkanskommittén har vid ett par tillfällen framfört att det är angeläget att redovisa statistiken på kommunnivå och anpassa den så den inte blir integritetskänslig. Då skulle vi på ett tydligare sätt kunna visa omfattningen för både beslutsfattare och kommuninvånare, kanske också jämföra kommuner och ifrågasätta stora skillnader. Påverkanskommittén kommer att fortsätta bevaka Brå:s arbete med brottsofferstatistiken.

Carina Maxson
Ordförande i Kommittén för påverkan och stödjande insatser

Fler nyheter

Världshälsodagen

2024-04-07

Den 7 april infaller Världshälsodagen. Syftet med Världshälsodagen är att rikta uppmärksamheten mot...

Poster från Zonta Says Now med information om kommande Think Tanks.

Delta gärna i kommande Think Tanks och nätverka globalt med Zonta!

2024-04-07

Varje månad arrangerar Zonta says NOWs internationella arbetsgrupp en tankesmedja med inbjudna intressanta...

Foto från Pexels. Fotograf: Johannes Plenio

Världsmeteorologidagen och Earth Hour

2024-03-23

Den 23 mars varje år uppmärksammas Världsmeteorologidagen. Dagen instiftades för att speciellt peka på de...