2024-02-20

Världsdagen för social rättvisa

Den 20 februari är Världsdagen för social rättvisa. Social rättvisa innebär att alla har lika möjligheter och rättigheter i samhället. Social rättvisa är, enligt FN, en förutsättning för en fredlig samverkan mellan och inom länder. Syftet med dagen är att stödja och förena FN:s strävan att minska fattigdomen i världen. Den ska också öka tillgången till arbete, öka jämlikhet mellan könen och välmående och rättvisa för alla.
Världsdagen för social rättvisa bygger på en ILO-deklaration om rättvis globalisering som i sin tur är en utveckling av ILO:s arbete under hela 1900-talet. ILO, Internationella arbetsorganisationen, är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.
Läs mer på om Zontas engagemang i frågan:

Zonta International statement on World Day of Social Justice 2022

Fler nyheter

Internationella dagen för utrotandet av sexuellt våld i konflikt

2024-06-19

Den 19 juni är det internationella dagen för att utrota sexuellt våld i konflikter. Den påminner oss om de...

Barnhand som greppar växtlighet.

Internationella dagen mot barnarbete

2024-06-11

Den 12 juni uppmärksammar vi den internationella dagen mot barnarbete. Miljontals barn runt om i världen...

Time for Convention mate

2024-06-04

I slutet av månaden möts alla världens zontor i Brisbane. I dagarna hölls ett digitalt förmöte för dig...