2024-03-23

Världsmeteorologidagen och Earth Hour

Den 23 mars varje år uppmärksammas Världsmeteorologidagen. Dagen instiftades för att speciellt peka på de nationella meteorologiska och hydrologiska tjänsternas viktiga bidrag till samhällets säkerhet och välbefinnande. Varje års Världsmeteorologidag har ett eget tema som återspeglar aktuella väder-, klimat- eller vattenrelaterade frågor. Temat för 2024 är “I frontlinjen för klimatåtgärder”. Det temat stämmer väl överens med Zonta Internationals arbete inom ramen för “Zonta Says Now” för att stoppa negativa klimatförändringar. Kvinnor och flickor påverkas mer negativt än män av klimatförändringarnas effekter. Att medvetandegöra och utbilda flickor och kvinnor och oss själva är därför grundläggande. Läs mer om Zonta International Distrikt 21:s klimatkommitté och dess arbetet på sida: Klimatkommittén – Zonta Distrikt 21 (inloggning krävs).
Världsmeteorologidagen sammanfaller i år med Earth Hour. Earth Hour är ett globalt initiativ från Världsnaturfonden (WWF) för att uppmärksamma klimatfrågan. Detta sker genom att vi alla under en timme (kl 20:30-21:30) släcker ner och stänger av så mycket belysning och elektrisk apparatur som möjligt.

Fler nyheter

Världshälsodagen

2024-04-07

Den 7 april infaller Världshälsodagen. Syftet med Världshälsodagen är att rikta uppmärksamheten mot...

Poster från Zonta Says Now med information om kommande Think Tanks.

Delta gärna i kommande Think Tanks och nätverka globalt med Zonta!

2024-04-07

Varje månad arrangerar Zonta says NOWs internationella arbetsgrupp en tankesmedja med inbjudna intressanta...

kvinnohänder som omfamnar en jordglob

Ett digitalt inspirationsmöte om svensk basindustris klimatpåverkan

2024-03-09

Välkommen till ett digitalt inspirationsmöte om klimatpåverkan från svenska basindustrier med agronom...