2024-06-04

Världsmiljödagen

Den 5 juni är det Världsmiljödagen, en av FN:s internationella dagar, som instiftades i samband med Stockholmskonferensen 1972. Världsmiljödagen skapades för att informera om och mobilisera kring aktuella miljöfrågor. Idag är den mänskliga påverkan den drivande orsaken för klimatförändringar, vilket har en direkt påverkan på människor, djur och ekosystem. Flera områden av världen kommer att vara obeboeliga för människor och djur till följd av extrema temperaturer och naturkatastrofer. Föroreningar är globalt den största orsaken till sjukdomar och den största anledningen till att människor dör i förtid.

Varje år fokuserar Världsmiljödagen på ett nytt tema och arrangeras av ett nytt land. De senaste åren har man satt fokus på allt från plastföroreningar och illegal handel med vilda djur till luftföroreningar och matsvinn. Årets tema handlar om landrestaurering, ökenspridning och motståndskraft mot torka. 2024 års värdland är Saudiarabien.
Enligt FN:s konvention för att bekämpa ökenspridning är upp till 40 procent av jordens mark förstörd, vilket direkt påverkar hälften av världens befolkning. Utan snabba åtgärder kan torka komma att drabba över tre fjärdedelar av världens befolkning år 2050.

I regionen Androy, Madagaskar, en region som är särskilt utsatt för torka, har Zonta ett projekt “Engaging Girls on Climate Change” som drivs genom Unicef. Projektet går ut på att barn ska lära sig om säkra och inkluderande miljöer och möjligheten att vidta åtgärder för att klara påfrestningar som klimatförändringarna medför. Läs mer om projektet här: Engaging Girls on Climate Change in Madagascar (zonta.org).

Zonta International Distrikt 21 har en egen klimatkommitté som arbetar aktivt med klimatfrågor. För dig som är medlem, läs mer om klimatkommitténs arbete på Klimatkommittén – Zonta Distrikt 21 (inloggning krävs).

Fler nyheter

Internationella dagen för utrotandet av sexuellt våld i konflikt

2024-06-19

Den 19 juni är det internationella dagen för att utrota sexuellt våld i konflikter. Den påminner oss om de...

Barnhand som greppar växtlighet.

Internationella dagen mot barnarbete

2024-06-11

Den 12 juni uppmärksammar vi den internationella dagen mot barnarbete. Miljontals barn runt om i världen...

Time for Convention mate

2024-06-04

I slutet av månaden möts alla världens zontor i Brisbane. I dagarna hölls ett digitalt förmöte för dig...