2021-03-07

Zonta i media på Internationella kvinnodagen

Den 8 mars 2021 uppmärksammar svenska Zontaklubbar kvinnors och barns ökade utsatthet i spåren av covid-19-pandemin. Vår insändare nedan har mejlats till tidningsredaktioner från Gällivare i norr till Trelleborg i söder.

Uppmärksamma kvinnors och barns utsatthet

Internationella kvinnodagen är inte en dag att fira – det är en dag att uppmärksamma. Bris fick 40 procent fler samtal under det senaste jullovet jämfört med året innan. Kvinnofridslinjen fick mer än 4 000 fler samtal under 2020 jämfört med 2019. 

Den pågående coronapandemin är en global kris som påverkar hela världen. Pandemin har gjort avtryck i allas liv på något sätt, till exempel sjukdom, sorg, arbetslöshet, isolering eller ekonomiska bekymmer. För redan utsatta grupper, främst kvinnor och barn, innebär det dessutom ökad risk att utsättas för våld av en närstående. 

Inför Internationella kvinnodagen vill Zonta rikta uppmärksamheten på kvinnors och barns utsatthet, som bland annat blir synlig i trafiken till olika stödlinjer.

Bris redovisar att de under jullovet fick 1 438 samtal, det är en ökning på 40 procent jämfört med 2019. För sommaren 2020 var ökningen 37 procent jämfört med 2019.

Även antalet samtal till Kvinnofridslinjens stödtelefon har slagit rekord. År 2020 tog de emot i genomsnitt 128 samtal per dygn, jämfört med 116 året innan. Det är en ökning med i genomsnitt 12 samtal per dygn, alltså drygt 4 300 fler samtal under året.

Isolering kan innebära svårigheter att söka hjälp och därmed sämre möjlighet att ta del av samhällets insatser. Barn och kvinnor riskerar att bli kvar i våldsmiljöer av olika skäl; rädsla att be om hjälp om förövaren hela tiden finns hemma, svårigheter att få kontakt utanför hemmet, oro och rädsla för smittorisk vid byte av boende. Socialtjänstens möjligheter att upptäcka missförhållanden riskerar dessutom att fördröjas på grund av svårigheter att göra hembesök under pågående pandemi.

Alla dagar, året runt, har vi medmänniskor ett ansvar att reagera och agera när vi ser eller misstänker att kvinnor och barn far illa. Hur hjälper du till?

Telefonnummer till aktuella stödlinjer

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du kan ringa oss oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.

Bris stödtelefon: 116 111

Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en kurator om det du funderar mycket på eller det du behöver hjälp med. Numret är 116 111. Telefonen är öppen 9-12 och 14-21 alla dagar. Från och med 15 mars kommer Bris att ha öppet dygnet runt, varje dag.

Fler nyheter

Internationella dagen för utrotandet av sexuellt våld i konflikt

2024-06-19

Den 19 juni är det internationella dagen för att utrota sexuellt våld i konflikter. Den påminner oss om de...

Barnhand som greppar växtlighet.

Internationella dagen mot barnarbete

2024-06-11

Den 12 juni uppmärksammar vi den internationella dagen mot barnarbete. Miljontals barn runt om i världen...

Time for Convention mate

2024-06-04

I slutet av månaden möts alla världens zontor i Brisbane. I dagarna hölls ett digitalt förmöte för dig...