2021-11-23

Zonta säger NEJ till våld mot kvinnor

Zonta International är en aktiv del i den världsomspännande årliga 16 dagar långa kampanjen som FN kallar UNiTE To End Violence Against Women. I Sverige tar många lokala klubbar tillfället i akt att sprida kunskap och ta ställning mot våld mot kvinnor.

Den 25 november är Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor som är starten på 16-dagarskampanjen, som avslutas den 10 december på Internationella dagen för mänskliga rättigheter.

Det globala initiativet 16 Days of Activism against Gender-Based Violence, 16 dagars aktivism mot könsbaserat våld, initierades redan 1991. FN-kampanjen startade 2008 och nu är det regeringar, företag, organisationer, media, civilsamhället och privatpersoner över hela världen som uppmärksammar och tar ställning mot våld mot kvinnor. 

Årets tema från FN är Orange the world: End violence against women now! Orange har blivit symbolfärgen för att stoppa våldet mot kvinnor. The Orange Day var från början den 25 november och är nu den 25 i varje månad samt hela 16-dagarsperioden.

Engagerade klubbar 

Många Zontaklubbar kontaktar kommuner och fastighetsägare för att få byggnader, broar och annat upplysta i orange. Föredrag, utställningar, ljusmanifestationer, fackeltåg, tipspromenader, information i samband med sportevenemang – listan över aktiviteter runt om i landet är lång.

Klubbarna informerar på olika sätt om våld mot kvinnor . De fasansfulla siffrorna i statistiken blir ännu tydligare när antalet anmälda våldsbrott till exempel illustreras med orangefärgade skor eller band.

Insändare i lokal dagspress

Flera lokala dagstidningar har i dagarna publicerat insändare från en eller flera Zontaklubbar. Detta är ett sätt för Zonta att synliggöra statistik över våldsbrott mot kvinnor på kommunnivå under kampanjen.

Hitta en kampanjaktivitet nära dig

Några exempel på intressanta föreläsningar där allmänheten är inbjuden att delta:

Mer information om det som händer under kampanjen hittar du på vår Facebooksida.

Fler nyheter

Var med och bygg en bättre värld, anmäl ditt deltagande till Zonta Talks den 5 maj i Lund

2023-03-24

Anmälan har öppnat för fredagseventet på Hotell Scandic Lund. I samband med zontas distriktsmöte i Lund,...

person i demonstrationståg med skylt där det står "I am an object", men "am an" är överstruket.

Porren – ett hinder för ömsesidighet och samtycke

2023-03-08

Jämställdhet mellan män och kvinnor är en grundläggande mänsklig rättighet som slogs fast i FN-stadgan...

kvinnohänder som omfamnar en jordglob

Inspirationsevent om klimatet

2023-02-28

Lördag den 18 mars kl. 13.30 – 15.00 inbjuder klimatkommittén i Zonta International District 21 dig till...