2023-02-28

Inspirationsevent om klimatet

Lördag den 18 mars kl. 13.30 – 15.00 inbjuder klimatkommittén i Zonta International District 21 dig till att delta i en digital inspirationsträff om klimatet. Mötet leds av kommitténs ordförande, Pia Hultgren och under träffen får du veta mer om kommitténs arbete i Sverige samt vad som görs på internationell nivå. Deltagare kommer få möta den australiensiska zontamedlemmen Carole Theobald, initiativtagare till ”Zonta Says NOW”.

Under träffen vill kommittén höra dina tankar, önskemål och förslag på distriktets klimatarbete. Det här eventet vänder sig till dig som har lite såväl som mycket kunskaper inom ämnet, samt till dig som är nyfiken på hur Zonta arbetar med klimatfrågor. Oavsett ditt utgångsläge kommer du att få stor behållning av vår inspirationsträff. Du är välkommen att delta! För att ta del av länken till träffen behöver du anmäla dig genom att skicka ett epostmeddelande till lotta@lindskan.se senast den 10 mars. Länk till träffen skickas ett par dagar i förväg till dig som är anmäld.

Som zontamedlem kan du besöka klimatkommitténs webbsida Klimatkommittén – Zonta Distrikt 21 (inloggning krävs) och ta del av den information som finns där.

Pia Hultgren, ordförande i Klimatkommittén

Fler nyheter

Siluett av Lund

Var med och bygg en bättre värld, anmäl ditt deltagande till Zonta Talks den 5 maj i Lund

2023-03-24

Anmälan har öppnat för fredagseventet på Hotell Scandic Lund. I samband med zontas distriktsmöte i Lund,...

person i demonstrationståg med skylt där det står "I am an object", men "am an" är överstruket.

Porren – ett hinder för ömsesidighet och samtycke

2023-03-08

Jämställdhet mellan män och kvinnor är en grundläggande mänsklig rättighet som slogs fast i FN-stadgan...

Siluett av Lund

Bygg en bättre värld, anmäl dig till zontas distriktsmöte i Lund 5-7 maj.

2023-01-12

Spara datumet 5 maj i din kalender! Zonta arrangerar ett öppet event om kvinnors hälsa, miljö och...