2021-05-16

Historiskt distriktsmöte 2021

Vartannat år är det distriktsmöte i Zontas verksamhet, ett uppskattat möte som alla distriktets medlemmar är välkomna till. I Distrikt 21 ingår Zontaklubbar i Lettland och Sverige. Årets distriktsmöte skulle ha ägt rum i Visby, men utifrån rådande omständigheter fick det i stället bli första digitala distriktsmötet någonsin.

Vanligtvis förenar det här mötet nytta och nöje genom en rad olika programpunkter samt utrymme för umgänge och mingel. I år krymptes formatet till ett fyra timmar långt möte lördagen den 8 maj.

Under mötet valdes den styrelse som ska leda Zontas verksamhet i Lettland och Sverige 2022-2024. Till ny guvernör valdes Marika Rindborg Holmgren från Lidingö Zontaklubb. Mötesdelegaterna röstade också igenom en motion om kvinnors rätt till reproduktiv hälsa. Motionen kommer att skickas vidare till Zontas högsta beslutande organ, det internationella konventet, som äger rum i Hamburg 2022. 

I samband med distriktsmötet genomfördes även en insamling till Zonta Foundation for Women. Gåvor skänktes både i samband med anmälan och under mötet. När insamlingen avslutades efter helgen hade medlemmarna tillsammans samlat in över 80 000 kr! 

Fler nyheter

Var med och bygg en bättre värld, anmäl ditt deltagande till Zonta Talks den 5 maj i Lund

2023-03-24

Anmälan har öppnat för fredagseventet på Hotell Scandic Lund. I samband med zontas distriktsmöte i Lund,...

person i demonstrationståg med skylt där det står "I am an object", men "am an" är överstruket.

Porren – ett hinder för ömsesidighet och samtycke

2023-03-08

Jämställdhet mellan män och kvinnor är en grundläggande mänsklig rättighet som slogs fast i FN-stadgan...

kvinnohänder som omfamnar en jordglob

Inspirationsevent om klimatet

2023-02-28

Lördag den 18 mars kl. 13.30 – 15.00 inbjuder klimatkommittén i Zonta International District 21 dig till...