2023-06-18

Hur många flickor försvinner i sommar?

Många flickor i Sverige oroar sig inför sommarlovet. Familjen har planerat att resa till hemlandet och flickorna oroar sig för att något ska hända, i värsta fall att de ska tvingas gifta sig och hållas kvar utomlands.

Ett stort antal flickor och pojkar lever i en hederskontext i Sverige och vet med sig att de inte kommer få välj vem de ska gifta sig med. Att leva i en hederskontext innebär att det finns förväntningar och krav på att familjens eller släktens intressen sätts framför de egna. Val av partner är till exempel många gånger inte en individs eget val utan en angelägenhet för familjen eller ett större kollektiv.

Varje år förs barn och unga ut ur landet mot sin vilja. SVT rapporterade nyligen att minst 916 barn under de senaste fem åren förts bort i samband med resor till hemlandet (SVT:s kartläggning 2023 av bortförande av barn som hanteras av Utrikesdepartementet).

Syftet med ett bortförande kan variera, men vanligast är barn- eller tvångsäktenskap när det gäller flickor men också så kallade uppfostringsresor. Ibland sker resorna i syfte att undkomma socialtjänstens insatser men allt fler sker även i samband med en vårdnadstvist. Flera bortföranden skulle kunna förhindras om myndigheterna ingrep tidigare och agerade mer skyndsamt. Det visar den intervjustudie som Jämställdhetsmyndigheten gjort med yrkesverksamma om barn och unga som blivit utsatta för hedersförtryck eller annat våld och förtryck utomlands (Bortförda Barn och unga 2022:25).

Mer borde kunna göras för att kunna förhindra bortföranden, och att särskilt kommuner har bra rutiner, resurser och kompetens är avgörande.

Men även andra som möter barn och unga kan agera och sätta stopp. Som vuxen är det otroligt viktigt att agera om man känner oro för någon ung i sin närhet, för om en myndighet får kännedom om en risk för bortförande för att giftas bort kan barnet skyddas genom ett utreseförbud.

Zonta International arbetar med att förhindra barn- och tvångsäktenskap framförallt genom att bekosta projekt i samarbete med FN, men även genom lokal påverkan och samverkan med andra organisationer. Att själv få bestämma vem man vill leva med ska vara en självklarhet för alla. Om vi ska stoppa förekomsten av barn- och tvångsgifte så måste vi hjälpas åt. Vi zontamedlemmar ställer en fråga till och krav på våra kommuner om de har bredskap på dessa områden? Vi ska självklart agera om vi misstänker att någon utsatts eller riskerar att utsättas. Allt för att vara tydliga i vårt arbete för kvinnor och barns mänskliga rättigheter.

Carina Maxson
ordförande i Kommittén för påverkan och stödjande insatser 2022-2024
Zonta International District 21

Fler nyheter

Världshälsodagen

2024-04-07

Den 7 april infaller Världshälsodagen. Syftet med Världshälsodagen är att rikta uppmärksamheten mot...

Poster från Zonta Says Now med information om kommande Think Tanks.

Delta gärna i kommande Think Tanks och nätverka globalt med Zonta!

2024-04-07

Varje månad arrangerar Zonta says NOWs internationella arbetsgrupp en tankesmedja med inbjudna intressanta...

Foto från Pexels. Fotograf: Johannes Plenio

Världsmeteorologidagen och Earth Hour

2024-03-23

Den 23 mars varje år uppmärksammas Världsmeteorologidagen. Dagen instiftades för att speciellt peka på de...