2024-02-11

Internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap

Den 11 februari uppmärksammar vi den internationella dagen för kvinnor och flickor inom
vetenskapen. Dagen syftar till att se till att fler kvinnor och flickor är representerade i
naturvetenskapliga ämnen. Det är avgörande för förverkligandet av FN:s globala mål för
hållbar utveckling.
Kvinnor utgör endast 30 procent av alla vetenskapliga och tekniska forskare. För att
säkerställa lika tillgång till vetenskapliga ämnen är det viktigt att ta itu med de
bakomliggande och begränsande faktorer som könsstereotyper. Det kommer också att
hjälpa till att utjämna andra ojämlikheter mellan kvinnor och män. Mångfald inom
vetenskapen ger oss fler forskare som kommer med nya perspektiv, talanger och kreativitet.
Den internationella dagen för kvinnor och flickor i vetenskapen är en påminnelse om att
kvinnor spelar en viktig roll i vetenskap och teknik och att deras representation bör
förbättras.
Detta är också en viktig fråga för Zonta International. Här kan du läsa mer om detta:
Zonta International statement on the International Day of Women and Girls in Science 2022

Fler nyheter

Internationella dagen för utrotandet av sexuellt våld i konflikt

2024-06-19

Den 19 juni är det internationella dagen för att utrota sexuellt våld i konflikter. Den påminner oss om de...

Barnhand som greppar växtlighet.

Internationella dagen mot barnarbete

2024-06-11

Den 12 juni uppmärksammar vi den internationella dagen mot barnarbete. Miljontals barn runt om i världen...

Time for Convention mate

2024-06-04

I slutet av månaden möts alla världens zontor i Brisbane. I dagarna hölls ett digitalt förmöte för dig...