2024-02-11

Internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap

Den 11 februari uppmärksammar vi den internationella dagen för kvinnor och flickor inom
vetenskapen. Dagen syftar till att se till att fler kvinnor och flickor är representerade i
naturvetenskapliga ämnen. Det är avgörande för förverkligandet av FN:s globala mål för
hållbar utveckling.
Kvinnor utgör endast 30 procent av alla vetenskapliga och tekniska forskare. För att
säkerställa lika tillgång till vetenskapliga ämnen är det viktigt att ta itu med de
bakomliggande och begränsande faktorer som könsstereotyper. Det kommer också att
hjälpa till att utjämna andra ojämlikheter mellan kvinnor och män. Mångfald inom
vetenskapen ger oss fler forskare som kommer med nya perspektiv, talanger och kreativitet.
Den internationella dagen för kvinnor och flickor i vetenskapen är en påminnelse om att
kvinnor spelar en viktig roll i vetenskap och teknik och att deras representation bör
förbättras.
Detta är också en viktig fråga för Zonta International. Här kan du läsa mer om detta:
Zonta International statement on the International Day of Women and Girls in Science 2022

Fler nyheter

Skylt med texten Save Ukraine

Kungälv Zontaklubb hjälper flyktingar från Ukraina

2024-02-24

Den 24 februari 2022 satt Marielle Korend Larsson, vice guvernör för Zonta International District...

Världsdagen för social rättvisa

2024-02-20

Den 20 februari är Världsdagen för social rättvisa. Social rättvisa innebär att alla har lika...

Testa dina kunskaper om barn- och tvångsäktenskap

2024-02-16

Vad vet du om barnäktenskap? Hur arbetar Zonta mot detta? Hur många flickor gifts bort varje år och vad...