2023-03-08

Porren – ett hinder för ömsesidighet och samtycke

Jämställdhet mellan män och kvinnor är en grundläggande mänsklig rättighet som slogs fast i FN-stadgan 1945. Skolans läroplaner tar numer upp hur pornografi påverkar våra barn. Nu måste vi arbeta praktiskt så att flickors rättigheter skyddas.

Att skydda kvinnors rättigheter har ett brett stöd över hela världen. I Sveriges nationella strategi över hur mäns våld mot kvinnor ska upphöra, framgår att porrens beskrivning av kvinnor ska motverkas. Den 1 juli 2022 ändrades läroplanerna så att skolans undervisning ska vara kritisk till porrens våldsinslag, förnedringen av kvinnor och bristen på samtycke. För det är viktigt att arbeta med detta. Våra unga påverkas negativt till exempel av miljontals porrfilmer på internet. I filmerna är våld mer regel än undantag. Kvinnor förnedras och framställs som objekt som bara är till för mannen.

Barnombudsmannens kartläggning (2020-2021) av porrens inverkan på barn och unga visar att en majoritet av unga 13-16 år inte har konsumerat porr under det senaste året. Men en del gör det och vissa konsumerar mycket. Pojkars och flickors konsumtion skiljer sig åt. Pojkars inställning är mer positiv än flickors och det finns ett samband mellan porr konsumtion och olika problembeteenden som sexuellt våld bland pojkar och utsatthet för sexuellt våld bland flickor.

Porr kan påverka både sexuella fantasier och beteenden. Porren kan flytta gränser så att vi tror att sex ska vara som i filmerna, det vill säga att unga kvinnor gillar det som de utsätts för i filmerna. Mannen ska vara dominant och kvinnan ska ställa upp på allt som visas.

Av kartläggningen framgår att barn och unga anser att utbildning om porr, samtycke, sex, våld i nära relationer är viktigt för att motverka porrens negativa effekter. Vi zontor uppmanar därför ansvariga inom skolorna att möta våra barn och ungdomars behov av en bra sex- och samlevnadsundervisning. Alla föräldrar bör prata med sina ungdomar om hur en bra relation ska vara, om samtycke, sex och porr. Tillsammans måste vi motverka porrens skadliga påverkan och skydda och stärka våra barn och unga.

Carin Maxson, ordförande i Kommittén för påverkan och stödjande insatser

Fler nyheter

Internationella dagen för utrotandet av sexuellt våld i konflikt

2024-06-19

Den 19 juni är det internationella dagen för att utrota sexuellt våld i konflikter. Den påminner oss om de...

Barnhand som greppar växtlighet.

Internationella dagen mot barnarbete

2024-06-11

Den 12 juni uppmärksammar vi den internationella dagen mot barnarbete. Miljontals barn runt om i världen...

Time for Convention mate

2024-06-04

I slutet av månaden möts alla världens zontor i Brisbane. I dagarna hölls ett digitalt förmöte för dig...