2021-03-03

Sverige och Lettland i framkant som givare till Zonta

Av Zontas 32 distrikt världen över lyckades Distrikt 21, som utgörs av Zontaklubbar i Sverige och Lettland, att i februari placera sig som topp fem när det gäller insamling av medel till Zonta Foundation for Women.

Distriktets insamlingsmål för perioden 2020–2022 är 180 USD per medlem, det vill säga totalt cirka 2,2 miljoner kronor.

Den 28 februari hade svenska och lettiska Zontamedlemmar sammanlagt bidragit med närmare 525 tusen kronor. Det innebär att vi som distrikt ligger väl i linje med målet för hela tvåårsperioden så här långt.

Distriktets Zontaklubbar står hittills för 75 procent av de insamlade medlen. Återstående del kommer från enskilda Zontamedlemmar, varav fler och fler väljer att bli månadsgivare.

Fler nyheter

Var med och bygg en bättre värld, anmäl ditt deltagande till Zonta Talks den 5 maj i Lund

2023-03-24

Anmälan har öppnat för fredagseventet på Hotell Scandic Lund. I samband med zontas distriktsmöte i Lund,...

person i demonstrationståg med skylt där det står "I am an object", men "am an" är överstruket.

Porren – ett hinder för ömsesidighet och samtycke

2023-03-08

Jämställdhet mellan män och kvinnor är en grundläggande mänsklig rättighet som slogs fast i FN-stadgan...

kvinnohänder som omfamnar en jordglob

Inspirationsevent om klimatet

2023-02-28

Lördag den 18 mars kl. 13.30 – 15.00 inbjuder klimatkommittén i Zonta International District 21 dig till...