2021-06-08

Välkommen till första e-klubben!

Zontas första e-klubb i Sverige har sett dagens ljus, och hälsas varmt välkommen som den 58:e klubben i distrikt 21. Vill du också engagera dig och stötta andra kvinnor, men kan av någon anledning inte vara medlem i en traditionell fysisk klubb? Då är du välkommen att kontakta e-klubben!

E-klubben fungerar på många sätt precis som andra Zontaklubbar; träffas en gång i månaden, har intressanta programpunkter om ämnen som berör Zontas verksamhet och engagemang samt erbjuder ett fantastiskt, globalt nätverk. Skillnaden är att e-klubben har större delen av sin verksamhet på nätet för att vara oberoende av medlemmarnas geografiska plats. För övrigt har klubben samma rättigheter och skyldigheter som en fysisk klubb.

Den nya klubben har haft flera möten under våren, och bildades formellt den 1 juni 2021. Den har medlemmar i alla åldrar, från 20 till 75 år, och en fulltalig styrelse.

Vill du också arbeta för Zonta och stödja med medel, kompetens och engagemang? Finns det ingen klubb i närheten där du bor, studerar du utomlands, eller gör din livssituation i dagsläget det lättare att engagera dig digitalt? Även erfarna Zontor, vars klubb lagts ner eller som flyttar till en ort där Zonta inte finns, kan i en e-klubb fortsätta sitt engagemang för Zonta och dessutom vara förebild för yngre blivande medlemmar.

Här hittar du kontaktuppgifter till Zonta e-club of Sweden 1

Fler nyheter

Siluett av Lund

Var med och bygg en bättre värld, anmäl ditt deltagande till Zonta Talks den 5 maj i Lund

2023-03-24

Anmälan har öppnat för fredagseventet på Hotell Scandic Lund. I samband med zontas distriktsmöte i Lund,...

person i demonstrationståg med skylt där det står "I am an object", men "am an" är överstruket.

Porren – ett hinder för ömsesidighet och samtycke

2023-03-08

Jämställdhet mellan män och kvinnor är en grundläggande mänsklig rättighet som slogs fast i FN-stadgan...

kvinnohänder som omfamnar en jordglob

Inspirationsevent om klimatet

2023-02-28

Lördag den 18 mars kl. 13.30 – 15.00 inbjuder klimatkommittén i Zonta International District 21 dig till...