Foto: UNICEF

Stoppa barnäktenskap

Globalt erkänns barnäktenskap som en skadlig sedvänja och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Trots lagar mot barnäktenskap är de fortfarande vanliga över hela världen. 21 procent av alla flickor i världen har blivit gifta före 18 års ålder och varje år riskerar ytterligare 12 miljoner flickor att bli det.

Under det senaste decenniet har cirka 25 miljoner barnäktenskap kunnat undvikas. På grund av covid-19 riskerar ytterligare 10 miljoner flickor att bli bortgifta före 2030.

UNICEF och UNFPA driver sedan 2014 ett långsiktigt projekt som ska pågå till 2030 och omfattar följande tolv länder: Bangladesh, Burkina Faso, Etiopien, Ghana, Indien, Mocambique, Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, Yemen och Zambia.

Under projektets första fas, 2018-2020, bidrog Zonta med 2 miljoner USD. Under fas två, 2020–2022, bidrog Zonta med 1,5 miljon USD.

Kommande tvåårsperiod, 2022-2024, fortsätter Zonta att stödja projektet med ytterligare 1,2 miljoner USD. Inriktningen kommer under denna period vara att utvidga projektets aktiviteter och stärka flickor för att få stopp på barnäktenskap.

Mål

Det övergripande målet är att öka antalet programaktiviteter för att skydda och stärka flickor samt bidra långsiktigt till att stoppa förekomsten av barnäktenskap.

Specifikt ska projektet:

 1. Göra tonårsflickors röst hörd och öka deras handlingsfrihet genom att:
  • Bygga kunskap och kompetensutveckla.
  • Främja jämställdhet i tonårsflickors familjer och samhällen.
 2. Öka resurser och möjligheter för tonårsflickor och deras familjer genom att:
  • Stärka systemen för utbildning, hälsa och barnskydd.
  • Angripa problemet med fattigdom som orsak till barnäktenskap.
 3. Förbättra de juridiska och politiska åtgärderna för att förhindra barnäktenskap samt stödja tonårsflickor som är gifta, frånskilda eller änkor genom att:
  • Hjälpa regeringar att stärka sina planer för att avsluta barnäktenskap.
  • Bygga upp regeringarnas kapacitet att fatta faktabaserade beslut och implementera program baserade på hur verkligheten ser ut.

Här kan du se den film som UNICEF och UNFPA presenterade inför vårt beslut om projektet sommaren 2020 (ca 14 min).

Fler projekt

Stoppa könsbaserat våld i Papua Nya Guinea och Östtimor

Hälsa och säkerhet för tonårsflickor i Peru

3 tjejer i ett klassrum

Engagera flickor i klimatförändringar på Madagaskar