Zonta says no to violence against women

Zonta Says No

Den 25 november varje år startar en 16 dagars lång kampanj för att uppmärksamma våldet mot kvinnor och flickor. Zontamedlemmar deltar över hela världen genom Zonta Says No to Violence Against Women. För oss zontor är kampanjen Zonta Says No en av de viktigaste tidpunkterna på året. Då manifesterar vi för en bättre värld för kvinnor och flickor.

Zonta arbetar på olika sätt med att förändra attityder och värderingar för att fler ska stärka och skydda kvinnors och flickors rättigheter. Detta gör medlemmarna både internationellt, nationellt och lokalt genom att försöka påverka beslutsfattare och öka medvetenheten om jämställdhetsfrågor.

På Zonta Internationals kongress i juni 2022 samlades zontamedlemmar från hela världen. Man beslutade då att under de kommande två åren fokusera vårt påverkansarbete till tre områden:

  • Våld mot kvinnor och barn – vilket inkluderar att stoppa barn- och tvingande äktenskap, våld i nära relation och digitalt våld.
  • Kvinnligt ledarskap – vilket inkluderar kvinnor på arbetsplatsen och kvinnor som företrädare på alla nivåer i regeringen.
  • Klimatförändringar – en viktig jämställdhetsfråga.

Genom att skriva insändare och debattartiklar till dagstidningar samt inlägg på våra sociala medier bedriver vi påverkansarbete året runt. Men framför allt genom olika aktiviteter under kampanjen Zonta Says No och på den internationella kvinnodagen den 8 mars. Då ordnar vi event, föreläsningar, manifestationer, skyltfönster med olika teman, bokbord på bibliotek med mera, allt för att skapa uppmärksamhet om kvinnors rättigheter.

Var med du också och skapa en förändring! Kom till ett event som vi anordnar eller ta kontakt med en klubb på din ort.

Carina Maxson, ordförande i Kommittén för påverkan och stödjande insatser