Zonta says no to violence against women

Zonta Says No över hela Sverige

På Orange Day den 25 november startar ”16 days of activism against gender-based violence” – 16 dagar mot könsbaserat våld. Vid den här tiden på året gör Zontaklubbar från norr till söder gemensam sak för att på olika sätt ge röst för kvinnors rätt till ett liv fritt från våld.

Stoppa barnäktenskap

Zonta lyfter fram barnäktenskap för att framhålla att det är en form av sexuellt och könsrelaterat våld med nedbrytande fysiska, sociala och ekonomiska effekter. Tillsammans säger vi nej till våld mot kvinnor och nej till barnäktenskap.

Vi menar att alla kvinnor ska kunna leva ett liv utan risk för våld, hot eller trakasserier. Barn ska inte kunna ingå äktenskap före myndighetsdagen eller mot sin vilja. Alla barn ska få möjlighet att vara barn och inte riskeras att bli bortgifta. I många länder, även i Sverige, berövas flickor sin barndom och självbestämmande och förlorar sin rätt till utbildning och ett värdigt liv.

Så här kan du bidra

Under kampanjen Zonta Says No uppmanar vi alla att vara med och bidra till en förändring.

Vi vill:

  • att hela samhället genom släkt, vänner och bekanta, skolor och andra myndigheter informerar om gällande lagar och rätten till hjälp.
  • att alla vågar agera vid misstanke om brott. Fråga brottsoffret om du kan göra något och kontakta polisen vid allvarlig misstanke.
  • att rättsvårdande myndigheter aktivt arbetar för att misstänkta brott utreds och snabbt avgörs i domstol.

Kampanjen Zonta Says No pågår från 25 november till 10 december. De 16 dagarna kopplar därmed ihop följande två minnesdagar:

  • Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor (25 november)
  • Internationella dagen för mänskliga rättigheter (10 december). Det symboliserar att våld mot kvinnor är kränkning av mänskliga rättigheter.