2021-10-12

Zontas höstmöte uppmärksammade könsbaserat våld

I stället för ett hägrande återseende i Göteborg efter en avslutad pandemi, fick Zontas höstmöte bli ett digitalt event.  Programmet innehöll namnkunniga talare som Unizons Olga Persson och artisten Lisa Miskovsky och lockade närmare 200 deltagare.

Foto på Olga Persson, Unizon.
Olga Persson, ordförande för Unizon, konstaterade att samhället har olika syn på utsatthet bland män och kvinnor.

Temat för dagen var könsbaserat våld ur olika perspektiv. Olga Persson, ordförande för Unizon, sa att ”Alla män utövar inte våld, men nästan alla som utövar våld är män.” Hon efterlyste samma kraftinsatser för att komma till rätta med mäns grova brottslighet där kvinnor är offer, som politiker nu kräver mot skjutningar och sprängningar. Olga jämförde hur en mordhotad man skyddas och hur en mordhotad kvinna bemöts, och konstaterade att samhället har olika syn på utsatthet bland män och kvinnor.

Modell för samverkan inom Region Sörmlands kompetenscentrum 

Karin Arnholm och Linn Burman representerade Kompetenscentrum mot våld i nära relationer i Region Sörmland. De berättade om hur deras team hjälper till med akut spårsäkring, medicinsk vård, psykosocialt stöd, utbildning och information efter ett övergrepp. Teamet  håller även kontakten med offret i upp till ett år. Enheten tar emot alla sexuellt våldsutsatta över 13 år, oftast är de 16–24 år.

Kvinna med långt ljust hår som sitter i halvmörker, foto.
Lisa Miskovsky bidrog med berättelsen om låten “Run for Cover” vid Zontas digitala höstmöte.

Historien bakom låten Run for Cover

Lisa Miskovsky berättade om sin låt Run for cover. ”Det finns delar i min barndom som jag inte vill att mina döttrar ska behöva uppleva.” Det gäller att ha en balans mellan att skydda och att barnen får utvecklas själva. Lisa avslutade med att visa låtens video, där hennes döttrar även finns med.

Internationella gäster inspirerade

I den mer Zonta-fokuserade delen av mötet deltog Sharon Langenbeck och Ute Scholz från Zonta International samt Lucy Stevens från UNFPA, som berättade om ett av projekten som Zonta finansierar. Alla zontor som deltog i mötet fick tillfälle att i mindre grupper diskutera sina visioner om hur Zonta som organisation ska utvecklas. De lyckades också samla in närmare 40 000 kronor till Zonta Foundation for Women under mötet.

Fler nyheter

Internationella dagen för utrotandet av sexuellt våld i konflikt

2024-06-19

Den 19 juni är det internationella dagen för att utrota sexuellt våld i konflikter. Den påminner oss om de...

Barnhand som greppar växtlighet.

Internationella dagen mot barnarbete

2024-06-11

Den 12 juni uppmärksammar vi den internationella dagen mot barnarbete. Miljontals barn runt om i världen...

Time for Convention mate

2024-06-04

I slutet av månaden möts alla världens zontor i Brisbane. I dagarna hölls ett digitalt förmöte för dig...