2022-04-24

Zontastipendiat med hjärta för entreprenörskap

I slutet av 2021 fick Golzar Daneshzad ett glädjande besked: Zontas Distrikt 21, Sverige och Lettland, hade utsett henne till JMK-stipendiat, rekommenderad av Kalmar Zontaklubb.

Golzar Daneshzad är född i Iran och kom hit för ett par år sedan med sin familj. Hon arbetade under många år i Iran med marknadsföring och översättningar för en rad företag, bland andra svenska Scania. I dag studerar Golzar i Kalmar på Linnéuniversitets masterutbildning inom internationell affärsstrategi (IBS på engelska). Hon räknar med att ha sin masterexamen 2022.

JMK-stipendiet instiftades 1998 mot bakgrund av kvinnors alltför svaga representation i affärslivet. Det är avsett för kvinnor som studerar ekonomi eller ekonomisk förvaltning på universitet/högskola och befinner sig minst på år tre av grundutbildningen eller på masternivå.

– Jag blev glad både för min egen skull och för andra kvinnors när jag fick det prestigefyllda stipendiet av Zonta International, en organisation jag inte kände till, säger Golzar. Anki Koch-Schmidt, zonta och professor vid Linnéuniversitetet, hörde av sig. En av hennes vänner hade upptäckt mig via sitt nätverk. Tidigt på hösten 2021 blev jag en av tre sökande. Att få JMK får en att känna sig uppskattad och sedd på ett positivt sätt.

Anki Koch-Schmidt hade fastnat för Golzars inriktning att hjälpa entreprenörer att utveckla sin verksamhet. Ett led i Golzars ekonomiutbildning var att praktisera på Kalmarbaserade The English Classroom. Där vidareutvecklade hon företagets plattform för lärare i engelska:

– The English Classroom, som jag hittade via mitt nätverk, är ett litet företag med internationella kunder. Det finns många professionella lärare i engelska som tidvis inte kan lämna sina hem för att undervisa. Det handlar om personer som får och vårdar barn eller som drabbas av fysiska hinder. Plattformen, som är digital, hjälper dem att ändå bedriva sin verksamhet så att de fortsätter att ha en inkomst. Kunderna som använder plattformen finns i olika länder, till exempel i Sverige och Iran.

Golzar Daneshzad har idéer även för Zonta International:

– Zonta International har potential att nå ut med sina stipendier till många fler kvinnor än idag, till exempel alla som studerar ekonomi och entreprenörskap vid olika universitet och högskolor. Ni måste bli mer synliga!

– Det är dyrt att studera på universitetsnivå, säger Golzar, men stipendiesumman täckte i alla fall en viss del av kostnaden. Nu ser jag fram mot att lägga till Zontas diplom till mitt CV. Min master och mina kunskaper kommer jag att använda inom internationellt entreprenörskap/företagande.

TEXT: Malin Engstedt, Stockholms Zontaklubb VI

Jane M. Klausman — 
Women in Business Scholarship

Vilka kan söka?

Kvinnor som är inskrivna på ett affärsprogram med specialisering främst inom ekonomi, ekonomisk förvaltning, företagsledning, affärsteknologi, informationsteknologi, marknadsföring, personalledning, internationell affärsverksamhet eller entreprenörskap vid ackrediterat universitet eller högskola. Vid tidpunkten för ansökan till lokal zontaklubb måste sökande vara inskriven på näst sista året av sin masterutbildning. Sökande måste gå på Universitetet då stipendiet utbetalas och inte examineras före april 2023. Sökande ska sträva efter en ledande position i näringsliv och samhälle och inneha goda studieresultat. Vidare bo eller studera i Sverige eller Lettland vid tidpunkten för ansökan.

Hur ansöker man?

  • Ansökan laddas ner från Zonta Internationals webbplats zonta.org och lämnas till närmaste Zontaklubb. Här hittar du en Zontaklubb i ditt närområde.
  • Sista ansökningsdag varierar i klubbarna, men är vanligtvis under våren.
  • Distriktet bör ha klubbarnas ansökningar före 15 augusti.
  • Distriktet väljer de två bästa sökande och skickar dem vidare till Zonta International före 15 oktober för bedömning.
  • Officiellt tillkännagivande av de internationella stipendiaterna i december.
  • Zonta International delar ut det internationella stipendiet om 5,000 USD till vardera av de två sökande som uppfyller kriterierna och som distriktet valt ut bland de sökande. Två stipendier gäller för vårt Distrikt 21 som är ett av den största fem distrikten, annars är det ett stipendium per distrikt.

Mer information

Här hittar du mer info om Jane M. Klausman ”Women in Business Scholarship”.

Vid frågor om stipendiet maila Zonta International.

Fler nyheter

Uppdaterad handledning för klubbstyrelse och medlem

2023-09-25

Distriktets klubbhandledning är nu uppdaterad. Passa på att titta i den nya versionen. Kalender är...

kvinnohänder som omfamnar en jordglob

Du som zontasyster behövs

2023-09-13

Före den 21 september önskar arbetsgruppen för Zonta Says NOW, få in dina tankar och idéer via en enkät....

kvinna i motljus framför ett fönster med galler

Hur många flickor försvinner i sommar?

2023-06-18

Många flickor i Sverige oroar sig inför sommarlovet. Familjen har planerat att resa till hemlandet och...