1998 instiftade Zonta stipendiet Women in Business Scholarship för att uppmuntra och stödja kvinnliga ekonomistudenter.

Jane M Klausman – Women in Business Scholarship

Även om kvinnor har kommit långt i utbildning och karriär inom affärsvärlden utgör de fortfarande en minoritet av dagens ledare och makthavare. Zonta Internationals stipendium Women in Business syftar till att hjälpa kvinnor att ta en affärsrelaterad examen på kandidat eller master nivå i syfte att nå en ledande position i näringsliv eller samhälle.

Vem kan söka
Stipendiet kan sökas av dig som studerar på ett kandidat eller master program med specialisering främst inom ekonomi, ekonomisk förvaltning, företagsledning, affärsteknologi, informationsteknologi, marknadsföring, personalledning, internationell affärsverksamhet eller entreprenörskap vid ett ackrediterat universitet eller högskola.

Ansökan kan göras efter att du slutfört första året av din utbildning, det vill säga från och med år två och fram till examen.

När stipendiet betalas ut måste du fortfarande vara inskriven på universitetet och du examineras tidigast i maj 2025.

Du förväntas sträva efter en ledande position i näringsliv och samhälle och inneha goda studieresultat samt bo eller studera i Sverige eller Lettland vid tidpunkten för ansökan.

Stipendiesumma
5 000 USD till den som kan få stipendiet genom vårt distrikt (Sverige och Lettland).

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är den 15 augusti.

Klubben utser en kandidat som ska vara distriktet tillhanda senast 15 september.

Så här söker du
Hämta ansökningshandlingar på Zonta Internationals webbplats Women in Business Scholarship (zonta.org) och skicka in ansökan till din lokala Zontaklubb. Är du osäker på vilken klubb som passar så kontakta oss gärna innan ansökan på stipendier@zonta.se med uppgift om studie- och bostadsort så anvisar vi dig till den Zontaklubb som du ska skicka din ansökan till.

Tänk på detta när du söker:

  • fyll i alla uppgifter
  • håll dig till den angivna teckenmängden. Ansökningar som är för långa tas inte upp för bedömning. Ange antal tecken.
  • ansökan ska vara skriven på engelska. Dokument på andra språk ska vara översatta till engelska.
  • skriv på dator. Handskrivna dokument accepteras inte.

Viktiga datum:
Sista ansökningsdag 15 augusti.
Klubbens val av kandidat till distriktet, 15 september.
Distrikt 21 val av kandidat Zonta International tillhanda, 15 oktober.
Zonta International tillkännager de internationella stipendiaterna, i december.

Fler stipendier

Sök stipendium Women in Technology Scholarship

Women in STEM Scholarship

Women in STEM Scholarship är ett stipendium för dig att söka som studerar naturvetenskap, informationsteknologi, ingenjörsvetenskap eller matematik.

Young Women in Public Affairs Award är till för att stödja dig som engagerar dig i något offentligt projekt eller i en frivilligorganisation.

Young Women in Public Affairs Award

Young Women in Public Affairs Award kan sökas av dig som studerar och är mellan 16 och 19 år. Stipendiet är till för dig som engagerar dig i något offentligt projekt eller i en frivilligorganisation.

Amelia Earhart Fellowship är ett internationellt stipendium som kan sökas av kvinnor som bedriver kvalificerad forskning på doktorandnivå inom flygteknik, rymdvetenskap och närliggande områden.

Amelia Earhart Fellowship

Amelia Earhart Fellowship är ett internationellt stipendium för dig som studerar på doktorandnivå och som bedriver forskning som kan appliceras på flyg- eller rymdvetenskap.