Young Women in Public Affairs Award är till för att stödja dig som engagerar dig i något offentligt projekt eller i en frivilligorganisation.

Young Women in Public Affairs Award

För att uppnå hållbara förändringar som gynnar hela mänskligheten måste kvinnor ha lika medverkan i beslutsprocesser i samhället. Därför instiftade Zonta 1990 stipendiet Young Women in Public Affairs Award (YWPA) för att uppmuntra unga kvinnor att delta i offentlig verksamhet och ideella organisationer.

Vem kan söka
Stipendiet kan sökas av dig som studerar på gymnasium eller annan skola och är mellan 16 och 19 år den 1 april det året du söker. Stipendiet är till för att stödja dig som engagerar dig i något offentligt projekt eller i en frivilligorganisation. Du kan söka även om du får ersättning för ditt engagemang.

Stipendiesumma
5 000 USD till en kandidat i vårt distrikt (Sverige och Lettland).

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag varierar. Kontakta din närmaste klubb för sista ansökningsdatum.

Klubben utser en kandidat som ska vara distriktet tillhanda senast 1 april.

Så här söker du
Hämta ansökningshandlingar på Zonta Internationals webbplats, Young Women in Public Affairs Award (zonta.org), och skicka in ansökan till din lokala Zontaklubb, Våra klubbar – Zonta Distrikt 21.

Tänk på detta när du söker:

  • fyll i alla uppgifter
  • håll dig till den angivna teckenmängden. Ansökningar som är för långa tas inte upp för bedömning.
  • ansökan ska vara skriven på engelska. Dokument på andra språk ska vara översatta till engelska.
  • skriv på dator. Handskrivna dokument accepteras inte.

Viktiga datum:
Klubbens val av kandidat till distriktet, 1 april
Distrikt 21 val av kandidat  Zonta International tillhanda, 1 maj
Zonta International tillkännager stipendiaterna, 1 juli

Fler stipendier

Sök stipendium Women in Technology Scholarship

Women in STEM Scholarship

Women in STEM Scholarship är ett stipendium för dig att söka som studerar naturvetenskap, informationsteknologi, ingenjörsvetenskap eller matematik.

Amelia Earhart Fellowship är ett internationellt stipendium som kan sökas av kvinnor som bedriver kvalificerad forskning på doktorandnivå inom flygteknik, rymdvetenskap och närliggande områden.

Amelia Earhart Fellowship

Amelia Earhart Fellowship är ett internationellt stipendium för dig som studerar på doktorandnivå och som bedriver forskning som kan appliceras på flyg- eller rymdvetenskap.

1998 instiftade Zonta stipendiet Women in Business Scholarship för att uppmuntra och stödja kvinnliga ekonomistudenter.

Jane M Klausman – Women in Business Scholarship

JMK-stipendiet kan sökas av dig som studerar ekonomi, företags- eller personalledning, affärs- eller informationsteknologi, marknadsföring, internationell affärsverksamhet eller entreprenörskap.