Sök stipendium Women in Technology Scholarship

Women in STEM Scholarship

Kvinnor är ännu till stor del underrepresenterade inom områden som informationsteknologi och naturvetenskap, ingenjörsvetenskap och matematik. Beteckningen STEM står för Science, Technology, Engineering and Mathematics.

För att skapa en värld där män och kvinnor har lika möjligheter måste kvinnor spela en aktiv roll inom teknik och teknisk utveckling.

Zonta Internationals stipendium inom STEM syftar till att uppmuntra kvinnor att satsa på utbildning, karriär och ledarroller inom tekniska områden.

Vem kan söka
Stipendiet kan sökas av dig som studerar på ett program inom naturvetenskap, informationsteknologi, ingenjörsvetenskap eller matematik vid ett ackrediterat universitet eller högskola på kandidat eller master nivå. Ansökan kan göras efter att du slutfört första året av din utbildning, det vill säga från och med år två och fram till examen.

När stipendiet betalas ut måste du fortfarande vara inskriven på universitetet och du examineras tidigast i maj 2024.

Sökande ska visa exceptionell fallenhet inom sitt område och bo eller studera i Sverige eller Lettland vid tidpunkten för ansökan. Även online studenter kan ansöka om de studerar på ett ackrediterat universitet eller högskola.

Stipendiesumma
5 000 USD till en kandidat genom vårt distrikt (Sverige och Lettland).

Sista ansökningsdag
Detta stipendium kan inte sökas under 2024.

Så här söker du
Hämta ansökningshandlingar på Zonta Internationals webbplats Women in STEM Scholarship (zonta.org) och skicka in ansökan till din lokala Zontaklubb, Våra klubbar – Zonta Distrikt 21.

Tänk på detta när du söker:

  • fyll i alla uppgifter
  • håll dig till den angivna teckenmängden. Ansökningar som är för långa tas inte upp för bedömning.
  • ansökan ska vara skriven på engelska. Dokument på andra språk ska vara översatta till engelska
  • skriv på datorn. Handskrivna dokument accepteras inte.

Viktiga datum:
Sista ansökningsdag – detta stipendium  kan inte sökas under 2024.

Fler stipendier

Young Women in Public Affairs Award är till för att stödja dig som engagerar dig i något offentligt projekt eller i en frivilligorganisation.

Young Women in Public Affairs Award

Young Women in Public Affairs Award kan sökas av dig som studerar och är mellan 16 och 19 år. Stipendiet är till för dig som engagerar dig i något offentligt projekt eller i en frivilligorganisation.

Amelia Earhart Fellowship är ett internationellt stipendium som kan sökas av kvinnor som bedriver kvalificerad forskning på doktorandnivå inom flygteknik, rymdvetenskap och närliggande områden.

Amelia Earhart Fellowship

Amelia Earhart Fellowship är ett internationellt stipendium för dig som studerar på doktorandnivå och som bedriver forskning som kan appliceras på flyg- eller rymdvetenskap.

1998 instiftade Zonta stipendiet Women in Business Scholarship för att uppmuntra och stödja kvinnliga ekonomistudenter.

Jane M Klausman – Women in Business Scholarship

JMK-stipendiet kan sökas av dig som studerar ekonomi, företags- eller personalledning, affärs- eller informationsteknologi, marknadsföring, internationell affärsverksamhet eller entreprenörskap.