3 tjejer i ett klassrum

Foto: UNICEF

Engagera flickor i klimatförändringar på Madagaskar

Skogsskövling har påverkat omkring 94 procent av Madagaskars tidigare skogsmark. Endast 41 procent av befolkningen har i dag tillgång till vatten och de sanitära behoven är stora. Drygt 80 procent av skolorna saknar rent vatten och var tredje skola saknar toaletter.

Genom det här projektet kommer UNICEF göra det möjligt för barn, särskilt flickor, att förstå betydelsen av miljön samt ge dem möjlighet att vidta åtgärder för att förändra och bygga klimatuthålliga samhällen. Projektet kommer att skapa effekt både på kort och lång sikt.

Fler än 1 000 elever (varav cirka 540 flickor), 750 lärare och invånarna i två samhällen i den södra regionen Androy, kommer att få ta del av projektet. Androy är en region som är särskilt utsatt för torka.

Zonta har sedan 2016 stöttat flickors utbildning på Madagaskar genom programmet ”Let Us Learn Madagascar”. Under de kommande två åren, 2022-2024, har Zonta International åtagit sig att bidra med 500 000 USD till UNICEF USA för att kunna tillhandahålla miljöutbildning för barn och ungdomar på Madagaskar.

Mål

Det övergripande målet är att stödja flickor och en generation av barn och ungdomar genom att tillhandahålla miljöutbildning på barnanpassade skolor på Madagaskar.

Specifikt ska projektet:

  • Låta barn lära sig om säkra och inkluderande miljöer samt ge dem möjlighet att vidta åtgärder för att bygga samhällen som klarar de påfrestningar som klimatförändringarna medför.
  • Stödja Madagaskar att uppfylla målen för hållbar utveckling för vatten, sanitet och hygien (WASH), samtidigt som projektet bidrar till att förbättra kvaliteten på barns utbildning, särskilt flickor, genom miljövård och utbildningsinitiativ.

Fler projekt

Stoppa könsbaserat våld i Papua Nya Guinea och Östtimor

Hälsa och säkerhet för tonårsflickor i Peru

Stoppa barnäktenskap