Foto: UNFPA

Stoppa könsbaserat våld i Papua Nya Guinea och Östtimor

Könsbaserat våld (Gender Based Violence, GBV), omfattar alla skadliga handlingar som utförs mot en persons vilja. Det kan handla om fysisk, sexuell eller psykisk skada och lidande. Ofta innehåller GBV även hot, tvång och frihetsberövande. Allt sammantaget innebär livshotande kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Både Papua Nya Guinea och Östtimor har en hög nivå av partnervåld, över 60 procent. I Östtimor tror fler än tre av fyra kvinnor och män att mannen har rätt att slå sin partner.

Projektet drivs av UNFPA och ska möjliggöra att:

  • kvinnor och flickor kan leva ett liv fritt från våld
  • de kvinnor som utsätts för våld kan få kvalificerad hjälp för en hållbar återhämtning.

Fas två av projektet fokuserar på att stärka insatserna för de som överlevt könsbaserat våld, vilket kommer att öka kunskapen och kapaciteten hos berörda parter. Därutöver kan fler områden inkluderas i projektet.

Med denna samordning mellan nationella myndigheter och lokalt GBV-arbete kommer projektet uppskattningsvis att nå ut till 578 000 personer i Papua Nya Guinea och 74 000 i Östtimor.

Under perioden 2020-2022 bidrog Zonta Foundation for Women med 1 000 000 USD till projektet. Kommande två år (2022-2024) bidrar vi med ytterligare 750 000 USD.

Mål

Det övergripande målet är att alla kvinnor och flickor ska få leva ett liv fritt från våld.

Specifikt ska kvinnor och flickor som utsätts för våld:

  • få tillgång till stödinsatser av hög kvalitet.
  • få långsiktig återhämtning från våld.

Se den film som UNFPA visade för att beskriva projektet inför vårt beslut om projekt under sommaren 2020.

Fler projekt

Hälsa och säkerhet för tonårsflickor i Peru

Stoppa barnäktenskap

3 tjejer i ett klassrum

Engagera flickor i klimatförändringar på Madagaskar