Foto: UNICEF

Hälsa och säkerhet för tonårsflickor i Peru

För många peruanska ungdomar finns i dag betydande ojämlikheter, baserade på kön, ålder, geografisk placering, etnicitet och inkomst. I Peru räknas en ung person som tonåring när hen är mellan 12 och 17 år gammal.

Fyra av tio peruanska tonåringar har upplevt våld i hemmet och 44 procent har upplevt våld i skolan. I gruppen barn över åtta år har 30 procent upplevt fysisk aga i skolan.

Under 2020 minskade de heltäckande hälso- och sjukvårdsinsatser med 63 procent jämfört med 2019. Den psykiska hälsovården för tonåringar minskade med 50 procent under samma period.

Projektet, som drivs av UNICEF, ska bidra till att:

  • ungdomars, särskilt flickors, rättigheter och hälsorelaterade behov tillgodoses
  • förhindra våld i skolorna och andra offentliga platser i två regioner
  • ge tonåringar kunskap och verktyg för att stå upp för sina rättigheter och ta kontroll över sitt liv och sin kropp.

Uppskattningsvis ska insatserna nå 50 364 tonåringar, varav 24 829 flickor, i fyra regioner.

Zonta Foundation for Women bidrog under 2020-2022 med 1 miljon USD till projektet och kommer att bidra med ytterligare 750 000 USD under 2022-2024.

Mål

Det övergripande målet är att förbättra och därmed motsvara ungdomars, särskilt flickors, hälsobehov och förebygga alla former av våld i skolor och andra offentliga platser.

Specifikt ska:

  • Hälso- och sjukvårdssektorn tillhandahålla högkvalitativ och heltäckande ungdomsvård med tonvikt på att stärka motståndskraft och förebygga våld
  • Utveckla pilotprogram för att stödja ungdomars föräldrar och förhindra en andra graviditet
  • Skydds- och utbildningssektorerna förbättra sin förmåga att främja hälsa och förebygga våld i skolan.

Se den film som UNICEF visade för att beskriva projektet inför vårt beslut om projekt under sommaren 2020.

Mer om projektet

Projektinformation, projektuppdatering, artikel från verkligheten 

En berättelse från verkligheten (2022-08-26)

Ladda ned Zonta Internationals projektdokument ”The Impact of your support” (PDF, 179 kB) för att ta del av hur din gåva omvandlas till konkreta insatser för att förbättra hälsa och säkerhet för tonårsflickor i Peru.

Fler projekt

Stoppa könsbaserat våld i Papua Nya Guinea och Östtimor

Stoppa barnäktenskap

3 tjejer i ett klassrum

Engagera flickor i klimatförändringar på Madagaskar